Schadeherstel in vogelvlucht

Calculatie en vastlegging van de schade

De eerste stap in het herstelproces is het begroten van de schadeomvang. Hiervoor gebruiken wij Audatex (een europees on-line computersysteem). Zo worden de herstelkosten berekend volgens reparatietijden en onderdeelprijzen van autofabrikanten. Naast dit calculatierapport wordt de schade ook middels fotobeelden vastgelegd.

Demontage van beschadigde delen

De beschadigde delen worden gedemonteerd en opgeslagen in een daarvoor bestemde onderdelenkar. Ook onderdelen die niet beschadigd zijn maar ten behoeve van de spuitwerkzaamheden niet aan de auto kunnnen blijven worden gedemonteerd (denk hierbij aan bijvoorbeeld de grepen en sierlijsten).

Meten en richten van de auto

Indien de carrosserie tijdens de aanrijding geraakt is kan deze qua maatvoering afwijken van de fabrieksmaten. Daarom wordt de auto op de richtbank nagemeten en eventueel gericht zodat de carrosserie weer voldoet aan de fabrieksnorm.

richten

 

Plaatbewerking

Naast de geschroefde onderdelen zij ook veel onderdelen aan een auto met puntlassen of verlijming gemonteerd. Het de- en monteren van deze delen is een arbeidsintensief werk. Elk puntlasje moet worden los geboort en het nieuwe deel moet ook weer met evenzovele puntlasjes worden gemonteerd en voorzien van een anti-roest laag.

Kleine deukjes kunnen hersteld worden met krimp- of rekbehandelingen, dit wordt ook wel uitdeuken-zonder-spuiten genoemd. Deze techniek wordt ook door ons aangewend en kan een aantrekkelijke besparing op de schadebegroting zijn. Met behulp van moderne technieken en gereedschappen en niet in de laatste plaats de vakkennis van onze plaatwerkers worden de grote deuken gladgestreken.

uitdeuken2

Voorbewerking

Op de afdeling voorbewerking worden de laatste oneffenheden in het plaatwerk geegaliseerd en worden de nieuwe of gerepareerde delen voorzien van grondlak. Wij maken gebruik van de UV-FLASH methode om in korte tijd de grondlak volledig te laten uitharden. Hierna wordt met zeer fijn schuurpapier de toplaag geschuurd. Nu worden de delen die niet worden gespoten afgeplakt met maskeerpapier.

Spuiterij

De te spuiten delen worden volledig stof- en vetvrij gemaakt om een optimale hechting van de nieuwe laklaag te verkrijgen. De lakopbouw bestaat meestal uit een tweetal lagen watergedragen basislak (een minimum aan chemische oplosmiddelen, milieuvriendelijk) in de gewenste kleur en enkele lagen blanke lak. Deze blanke laklaag biedt de optimale bescherming tegen beschadiging en verkleuring. Na het spuiten wordt de temperatuur in de spuitcabine opgevoerd naar ca. 60 graden om de lak tot een optimale hardheid en sterkte te brengen.

ontvetten

spuitenbus

De kleuren van de lakken worden aan de hand van de recepten uit de mengcomputer ter plaatse gemaakt. Ook van voertuigen of delen waar geen kleurgegevens van bekend zijn kunnen wij middels een spectrummeter de kleur opmeten en maken.

Montage

Vanuit de spuitcabine keert de auto terug naar de montage-afdeling. De overige nieuwe onderdelen en de gedemonteerde delen welke ten behoeve van het spuitwerk zijn gedemonteerd worden gemonteerd.

De auto wordt nu gecontroleerd op technische- of motorische problemen en indien noodzakelijk hierop hersteld.

Als laatste wordt de auto van binnen en van buiten gereinigd en kan deze weer stralend naar zijn of haar eigenaar terug.